Thank you

The following product(s) are added to the basket

Buy More
BASKET
Pcs.: 0
DKK: DKK 0.00

Oscar Bruun – Læge i pionertidens Esbjerg

Varenummer: 121

Description:

Oscar Bruun Læge i pionertidens Esbjerg


Under forberedelse af denne bog har jeg modtaget hjælp og støtte fra forskellig side. Først og fremmest har min arbejdsplads, Det kongelige Bibliotek, beredvilligt givet mig forskningstid til at gennemføre arbejdet. For det andet har Esbjerg Byhistoriske Arkiv lige så velvilligt stillet sit materiale og sin ekspertise til rådighed samt ikke mindst sørget for publiceringen af det færdige resultat i sin skriftrække. En række institutioner har udlånt eller stillet materiale til rådighed: Det gælder Stadsarkitektens Forvaltning under Esbjerg Kommune, Landsarkivet for Nørrejylland, Rigsarkivet, Esbjerg Centralsygehus, Nationalmuseet, Ordenskapitlet og Det kongelige Bibliotek. En række enkeltpersoner har været behjælpelige med oplysninger. Det gælder i første række O. Bruuns efterkommere, revisor Niels Fabricius og major K. Fabricius, som tillige har udlånt billeder og breve. Det gælder også læge Nick Nyland, som på det lægefaglige område har givet værdifulde oplysninger. Takket være museumsinspektør Ingrid Stoumann, Esbjerg Museum, blev jeg gjort opmærksom på Bruuns virke som arkæolog, og museumsinspektør Jørn Skov Kristensen, Kunstindustrimuseet, har været så venlig at stille sin slægtning, købmand Carl Feerups utrykte erindringer til rådighed. Til sidst må nævnes Magne Astrup, Per Christensen og Lotte Philipson, som har gennemlæst manuskriptet og givet konstruktiv kritik.

Jeg bringer min bedste tak til alle.

Amager, maj 1994
John T. Lauridsen

DKK 142.40
Sales Conditions

Stock status:
47 stk. on stock.47 stk. on stock.
552 gr. Product SKU: 121

CONTACT
Esbjerg Kommune Events - Torvegade 74 - Mathias Neessen - 6700 Esbjerg - Telephone +45 7616 1565 - E-mail mne@esbjergkommune.dk - CVR 29189803
FOLLOW US
Click here for our mobile page