Thank you

The following product(s) are added to the basket

Buy More
BASKET
Pcs.: 0
DKK: DKK 0.00

Musik i Esbjerg gennem 128 år

Varenummer: 123

Description:

Musik i Esbjerg gennem 128 år

Anledningen til udgivelsen af denne bog er åbningen af Esbjerg Musikhus.

Min nysgerrighed efter at udforske musiklivet i Esbjerg, som det har formet sig siden byens grundlæggelse, blev vakt i forbindelse med musikhusdebatten først i 1980'erne. Fra mange sider lød det dengang, at Esbjerg var et »kulturelt hul« – her havde der aldrig været et egentligt musikliv. Kunne det virkelig være sandt? - Det måtte undersøges!

Mine undersøgelser har støttet sig på forhandlingsprotokoller, scrapbøger, koncertprogrammer, aviser m.v. - dels i privat besiddelse, dels på Esbjerg Byhistoriske Arkiv, og jeg har hentet megen viden og inspiration i lektor Verner Bruhns bøger om Esbjerg.

Bunken af notater afslørede, at det negative billede af Esbjerg ikke var sandt – der var i høj grad blevet dyrket musik i Esbjerg. Derfor er mine skriverier svulmet op til et omfang, jeg ikke havde forestillet mig i begyndelsen, og så skal der nok alligevel være områder, jeg har overset.

Bogen er opdelt i tre hovedafsnit. Første del omhandler historien, hvor jeg i store træk søger at beskrive de musikalske aktiviteter i Esbjerg og nærmeste omegn i passende tidsintervaller frem til 1996. Anden del omfatter tekster til Esbjergsange – i nogle tilfælde med noder – samt en omtale af Vestkystens Julekoncerter, som fra 1927 til 1966 var en årligt tilbagevendende begivenhed i Esbjerg. Tredje afsnit er opslagsdelen med 450 emner, hvor en række kor, orkestre, foreninger, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og personer er beskrevet mere indgående end i det historiske afsnit.

Det havde ikke været muligt at give denne beskrivelse af musiklivet i Esbjerg uden hjælp. Den har jeg fået fra bl.a. musikerne Knud Nielsen og Gert Kring (Orkesterforeningen – Dansk Musikforbund), tidligere disponent Arne Jørgensen og musiker Keld Hermansen (jazzmusikken), producer Carsten Agerbæk (rockmusikken), administrativ leder Elsebeth Pedersen (Multihus Tobaksfabrikken), socialrådgiver Ove Thams (Musikhusets Venner) og tidligere rektor Anette Faaborg og rektor Reidar Faurbye (Musikhuset Esbjerg A/S). Dertil kommer en lang række personer med forbindelse til kor, orkestre, foreninger, skoler, kirker m.v.

Også personalet på Undervisnings- og Kulturforvaltningen, biblioteket og Esbjerg Byhistoriske Arkiv har vist stor imødekommenhed over for mine mange spørgsmål, og lektor Verner Bruhn og byarkivar Jørgen Dieckmann Rasmussen har været mine strenge kritikere og vejledere i tilrettelæggelse af bogen.

Størst tak skylder jeg dog musikpædagog Kaj Tagmose, som på grund af sit mangeårige virke i Esbjergs musikliv har kunnet give mig værdifulde oplysninger, og han har tillige udført et kæmpearbejde med den første gennemlæsning af manuskriptet.

Esbjerg, den 31. december 1996
Per Günther
(forord)

DKK 302.40
Sales Conditions

Stock status:
49 stk. on stock.49 stk. on stock.
1431 gr. Product SKU: 123

CONTACT
Esbjerg Kommune Events - Torvegade 74 - Mathias Neessen - 6700 Esbjerg - Telephone +45 7616 1565 - E-mail mne@esbjergkommune.dk - CVR 29189803
FOLLOW US
Click here for our mobile page