Thank you

The following product(s) are added to the basket

Buy More
BASKET
Pcs.: 0
DKK: DKK 0.00

Kitler, konger og kontorer – Esbjerg Sygehus 1940-65

Varenummer: 170

Description:

Kitler, konger og kontorer – Esbjerg Sygehus 1940-65  


Sygehushistorie er ikke den mest dyrkede disciplin i dansk historie, men i Esbjerg er den forholdsvis velbeskrevet, ikke mindst takket være John T. Lauridsen og Aja Høy-Nielsen, som begge har arbejdet med den ældste sygehushistorie i den nye by.

Med Kitler, konger og kontorer føjes der endnu nogle tiår til beskrivelsen af sygehusets historie i Esbjerg. Charlotte Banke, der er kommunikationschef ved Sydvestjysk Sygehus, beskriver i et let læst sprog sygehusets historie i den periode, der kendetegnes ved to markante skikkelser, overlægerne Guldager og Svenningsen. Historien begynder, hvor Esbjerg Sygehus blev opdelt i to specialer: medicin og kirurgi. For først gang i sygehusets historie var der mere end en overlæge til at sætte kursen. Fra kun at have én konge fik sygehuset til gengæld to, idet de to overlæger nærmest var enerådende de næste 25 år. De var vidt forskellige som mennesker og havde ikke noget tæt samarbejde. For eksempel lagde de altid deres ferie samtidigt til trods for adskillige henstillinger fra politikerne i kommunens sygehusudvalg om at undlade det. De var dog enige om de store linjer for sygehusets videre udvikling og udvidelse, noget som der til gengæld var stor politisk uenighed om.

Et af bogens kapitler omhandler besættelsen, hvor den store historie påvirkede den lille. I fem år måtte kongerne i kitler arbejde efter en dagsorden, der ikke var bestemt lokalt eller nationalt, og som de kun havde ringe indflydelse på. Ingen andre har berørt det emne før Charlotte Banke.

Historien slutter med de to overlægers død. Da var Esbjerg Sygehus på vej ind i en rivende udvikling i retning af centralisering og yderligere specialisering.

Bogen er rigt illustrere
t.

DKK 94.40
Sales Conditions

Stock status:
1 stk. on stock.1 stk. on stock.
403 gr. Product SKU: 170

CONTACT
Esbjerg Kommune Events - Torvegade 74 - Mathias Neessen - 6700 Esbjerg - Telephone +45 7616 1565 - E-mail mne@esbjergkommune.dk - CVR 29189803
FOLLOW US
Click here for our mobile page