Thank you

The following product(s) are added to the basket

Buy More
BASKET
Pcs.: 0
DKK: DKK 0.00

Gymnasiet i centrum – fra gamle mod nye tider!

Varenummer: 157

Description:

Gymnasiet i centrum - fra gamle mod nye tider!

 
Med translokationen i juni 2010 kunne Esbjerg Statsskole markere 100-året for de første studenter fra skolen. Det er blevet markeret på forskellig vis, men også med udgivelse af en bog om skolens historie i 100 år.
 
At få en gymnasieuddannelse til nybyggersamfundet og den nye købstad Esbjerg var ingen let sag, men en vedholdende indsats fra byens borgere gjorde det til virkelighed. I 1906 ansøgte Esbjerg Private Realskole om tilladelse til at oprette et gymnasium med en nysproglig linje – den kunne, som man formulerede det, supplere den klassisk-sproglige og matematiske linje på Ribe Katedralskole, så unge i Sydvestjylland fik gode valgmuligheder. I 1907 begyndte de første unge esbjergensere på det, der dengang hed Esbjerg Gymnasium, og tre år senere – i 1910 – kunne de første fem Esbjerg-studenter springe ud: Tre mænd og to kvinder.
 
Til at undervise de kommende studenter krævedes akademikere, men de første år var der ikke elevgrundlag nok til at dække alle timer, men det kom så mellemskolens elever til gode. Blot led skolens lønkonto under de dyrere lærerkræfter, og det var en væsentlig grund til, at det efter et betydeligt lokalt pres på Undervisningsministeriet og med tilskud fra Esbjerg Kommune lykkedes at give Esbjerg Gymnasium status som statsskole i 1920. Derefter blev navnet Esbjerg Statsskole.
 
Elevtilgangen fortsatte – bl.a. kom der mange elever fra oplandet til Esbjerg, for i hele Ribe Amt var der indtil begyndelsen af 1970rne kun Ribe Katedralskole eller Esbjerg Statsskole at vælge imellem, hvis man ønskede at blive student.
 
Tilgangen af elever affødte behov for større og mere moderne lokaler, og i august 1939 kunne Esbjerg Statsskole endelig tage skolen i Svendsgade i brug. Heller ikke den blev opført uden problemer, for som udgangspunkt havde byggekomiteen udset sig en grund i Jerne Sognekommune, og sognerådet var ikke til sinds at afgive en matrikel til Esbjerg Kommune uden kompensation. Da Esbjerg Byråd heller ikke ville give Jerne Byråd erstatning, endte Esbjerg Statsskoles nye grund med at blive flyttet til ”den yderste matrikel” i Esbjerg Kommune – med ringe mulighed for udvidelser i fremtiden.
 
Esbjerg Statsskole og Besættelsen har sin helt egen historie, bl.a. fordi studenterårgangen 1942 besluttede sig for at udeblive fra translokationen på grund af uenighed med rektor om håndteringen af en elevsag med tilknytning til besættelsesmagten. Rektor blev i visse kredse anset for at være tyskvenlig, og han valgte derfor at forlade Esbjerg Statsskole i 1944. Besættelse og befrielse påvirkede dog fortsat skolen, bl.a. ved at Statsskolens sportsplads i efterkrigsårene blev brugt til indkvartering af russiske krigsfanger.
 
I efterkrigsårene steg tilgangen af elever, og i 1968 og 1969 kom ungdomsoprøret til Esbjerg Statsskole. ”Rektorvælde”, ”Studenterfabrik” var nogle af slagordene, der var malet på indgangen og skolegårdens fliser til at møde forældre og nybagte studenter til translokationen i 1969.
 
Netop på den tid begyndte en demokratisering af gymnasieskolen på flere planer, og man erkendte, at der var behov for flere skoler. Det første bl.a. til oprettelsen af Esbjerg Gymnasium. Selv om Statsskolen fik en konkurrent, blev den budt velkommen, for Esbjerg Statsskole var ved at løbe tør for plads. Ikke blot voksede tilstrømningen til gymnasieskolen, men den nye HF-uddannelse tilførte også ekstra elever.
 
Bogen sluttes af med at beskrive udviklingen af nye fag, f.eks. hvordan samfundsfag kom til, men der fortælles desuden om skolens traditioner og ikke mindst den hæderkronede Gymnasieforening Neptuns forskellige aktiviteter. Alle afsnit er krydret med velvalgte og i mange tilfælde ikke tidligere offentliggjorte fotografier, og en tidslinie igennem hele bogen sikrer en forankring til historien uden for skolen. Og så undlader forfatterne ikke at nævne, at én af skolens elever er udtaget til at repræsentere Danmark – og Esbjerg Statsskolen – til kemi-olympiaden i Tokyo i juli 2010.
 
Bogen er skrevet af de fire historielærere Frants Andreasen, Peter Bak, Jens Bjerregaard og Lars Mikkelsen og redigeret af Jens Bjerregaard. Titlen er Gymnasiet i centrum – fra gamle mod nye tider.
 
Den er på 125 s., hft. og koster 150,- kr. Den kan købes hos boghandlerne, i Esbjerg Byhistoriske Arkiv eller her i arkivets webshop.

DKK 120.00
Sales Conditions

Stock status:
45 stk. on stock.45 stk. on stock.
410 gr. Product SKU: 157
CONTACT
Esbjerg Kommune Events - Torvegade 74 - Mathias Neessen - 6700 Esbjerg - Telephone +45 7616 1565 - E-mail mne@esbjergkommune.dk - CVR 29189803
FOLLOW US
Click here for our mobile page