Thank you

The following product(s) are added to the basket

Buy More
BASKET
Pcs.: 0
DKK: DKK 0.00

Den røde by ved Vesterhavet

Varenummer: 110

Description:

Den røde by ved Vesterhavet 


I de seneste år er der kommet mange nye bøger og artikler om Esbjergs historie, som har været med til at forøge vor viden om byens og egnens historie. Der er skrevet om arbejderbevægelse, om nogle fagforeninger, Socialdemokratiet, og desuden er der udkommet en række mere generelle bøger om byens og egnens historie. 

Arbejderbevægelsens historie, som den blev set og oplevet fra venstrefløjen, er dog et område, som næsten ikke er berørt i den hidtidige Esbjerg-litteratur. Glædeligt var det derfor, at Metal Esbjerg i forbindelse med sit jubilæum i 1990 ud over andre aktiviteter også fandt midler til at bekoste en redaktion og bearbejdning af Arthur Hellstens omfattende erindringer Den røde by ved Vesterhavet, så de kunne udgives. 

Bearbejdningen er foretaget af cand. phil. Søren Federspiel, Erhvervshistorisk Bureau. Teksten er blevet strammet, men alligevel bliver læseren indført i en hel familiekrønike, der tager udgangspunkt i en svensk indvandrerfamilies kamp for at slå sig ned i Danmark. Efter nogle år i Nordjylland rejser den til Esbjerg, hvor den knap et år gamle Arthur vokser op og kommer til at leve hele sit liv. 

Arthur Hellsten fortæller om sin fattige barndom, om skolegangen, om hvordan det var at komme i lære som smed, selv om lysten slet ikke gik i den retning. Men - i familien Hellsten var alle mandlige medlemmer smede: dvs. både faderen og alle ni sønner. Derefter berettes der om øer med arbejdsløshed, om engagementet i politisk arbejde samt oprettelsen af DKPs afdeling i Esbjerg, Smedenes Fagforening samt om, hvordan Arthur og en broder til sidst løste deres beskæftigelsesproblemer ved selv at oprette et værksted på havnen. Den tyske besættelse af Danmark, herunder interneringen af kommunisterne, beskrives også. Til sidst fortælles der bl.a. om sprængningen af DKP og oprettelsen af SF i 1956. Arthur Hellsten forblev dog trofast DKP'er hele livet, selv om hans nære ven og samarbejdspartner gennem mange år, gasaflæser Laurids Rosendahl, der var formand for Smedenes Fagforening, fulgte Aksel Larsen over i SF. 

Arthur Hellstens erindringer er velskrevne og giver et indblik i mange sider af Esbjergs historie, som ikke har været beskrevet før. Det er derfor en stor glæde for Byhistorisk Arkiv at kunne udgive dem i sin skriftserie. 

Esbjerg i maj 1992
Jørgen Dieckmann Rasmussen
(forord)

 

DKK 78.40
Sales Conditions

Stock status:
46 stk. on stock.46 stk. on stock.
357 gr. Product SKU: 110
CONTACT
Esbjerg Kommune Events - Torvegade 74 - Mathias Neessen - 6700 Esbjerg - Telephone +45 7616 1565 - E-mail mne@esbjergkommune.dk - CVR 29189803
FOLLOW US
Click here for our mobile page